Personuppgiftspolicy

Samtycke till behandling av personuppgifter- Ekonomihuset Moberg AB

När Ekonomihuset Moberg AB,556383-2269, (EM AB) behandlar era personuppgifter är vi personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifterna hanteras korrekt, säkert och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Ändamålet till varför EM AB samlar in dina personuppgifter är för att behandla dina kontaktuppgifter så att du får våra nyhetsbrev, informationsmail och inbjudningar till kundaktiviteter. Den rättsliga grunden vi använder oss av vid behandling av dina personuppgifter är samtycke.

EM AB vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och din integritet. De personuppgifterna vi samlar in kommer endast att användas för att skicka ut nyhetsbrev, informationsmail och inbjudningar till kundaktiviteter.

För att uppfylla ändamålet till varför personuppgifterna behandlas kommer EM AB att spara personuppgifterna så länge du är kund hos oss eller tills du ber oss ta bort dem.

Du har möjlighet att begära en rapport på vilka personuppgifter EM AB behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Det kan sammanställas kostnadsfritt en gång per år.

Du har rätt att få felaktig information rättad, personuppgifter raderade, återkalla samtycket när som helst samt motsätta dig till att dina personuppgifter behandlas.

Du har alltid rätt att framföra eventuella klagomål rörande behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Om du har frågor kring EM ABs behandling av dina personuppgifter, vill kontakta oss eller skicka in en förfrågan rörande dina personuppgifter, kontakta oss på:

gdpr@ekonomihusetmoberg.se